Кадровий склад

.


Поліщук Василь Анатолійович - керівник фізичного виховання, тарифний розряд - 11. Проблема, над якою працює - "Проблема шкідливих звичок серед вихованців"


Петрик Анатолій Анатолійович - викладач, тарифний розряд - 14 (вища категорія).


Швець Михайло Андрійович - викладач, тарифний розряд - 13 (І категорія).


Швидка Олена Василівна - майстер виробничого навчання, тарифний розряд - 14. Проблема, над якою працює - "Розвиток здібностей на заняттях виробничого навчання". Педагогічне кредо - "Тільки рішуча людина енергійна, з твердим характером, така, що знає чого вона хоче і які изасоби ведуть до виконання її волі,- тільки така людина може виховати рішучих, енергійних, сильних характером людей" (А. Дістервеч).


Ящук Оксана Анатоліївна - майстер виробничого навчання, тарифний розряд - 14. Проблема, над якою працює - "Інноваційні технології професійно-практичної підготовки, методика їх впровадження на уроках виробничого навчання". Педагогічне кредо - "Учитель не той, хто вчить, а той у кого вчаться".


Попруга Олена Василівна - майстер виробничого навчання, тарифний розряд - 14. Проблема, над якою працює - "Розвиток пізнавальної активності і самостійності учнів, формування у них навичок самоосвіти і самореалізації". Педагогічне кредо - "Справжній педагог повинен любити те, чому навчає і любити тих, кого навчає"