1-3Ш Фізична культура

Тема. Волейбол
1.Теоретичні відомості.(1)
Історія волейболу.(досягнення українських волейболістів на міжнародній арені).
2. Техніка безпеки під час виконання вправ.
1. Стройові вправи: повороти на місці, 1 хв.
2. Ходьба на місці
4. Комплекс загальнорозвиваючих вправ №1
- в.п.-о.с.
1 - руки вперед; 6-7р
2 - руки вгору;
3 - руки в сторони;
4 - руки вниз.
- в.п. - права рука вгору, кисті в кулак. 5-6р
1 -2 - пружне відведення рук назад;
3-4 - те саме зі зміною положення рук.
- в.п. - руки до плечей.
1 -4 - колові рухи руками вперед;
5-8 - колові рухи руками назад.
- в.п. - руки в сторони. 7-8
1-4 - колові рухи руками вперед;
5-8 - колові рухи руками назад.

- в.п. - руки в замок перед собою. 7-8р
1 - випад лівою вперед, поворот тулуба вліво;
2 - випад правою вперед, поворот тулуба
вправо.

- в.п. - широка стійка ноги нарізно, руки на грудях зігнуті в ліктьових суглобах.
1 -3 - нахил вперед; 7-8р
4 - висхідне положення
- в.п. - ноги нарізно руки за голову. 6-8р
1-2 — присісти з поворотом вліво;
3-4 - теж саме вправо.
Ходьба на місці.
3.Згинання розгинання рук в упорі лежачи від стільця 8-10р.
4.Вправи на відновлення дихання.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Тема. Волейбол

1.Теоретичні відомості.(2)
Правила гри у волейбол. Склад та обов’язки суддівської бригади.. Основні понняття про правила гри.
2. Техніка безпеки під час виконання вправ.

1. Стройові вправи. Повороти праворуч, ліворуч. 1хв
2.Комплекс загальнорозвиваючих вправ №2.
-В.п. стійка ноги нарізно руки на пояс 6-8р
1-4 колові оберти головою вправо
1-4 вліво.
В.п О.с. руки в замку в низу 4-6р
1 підйом на носки руки вверх
2.В.п.
3. підйом на носки руки вверх
4. В.п.
- В.п. - ноги нарізно, руки за головою: 6-8р
1-2- нахили тулуба вправо,
3- 4- вліво.

- В.п.- ноги нарізно, руки в замку на 6-8р
грудях.

1-2- поворот через ліве плече -
руки випрямити в замку,
3-4- через праве плече.
- В.п..- ноги разом, руки в замку 6-8р
донизу:
1 - 3 - нахил вперед, руками
дістати носки ніг;
4 - в.п..
- В.п..- широка стійка ноги 4-6р
нарізно, руки на грудях , зігнуті в
ліктьових суглобах.
1 - 3 - нахил вперед;
4 - в.п..
- В.п. - ноги нарізно руки прямо 6-8р
1-2- носком правої ноги дістати
пальці лівої руки;
3 -4 - носком лівої ноги дістати
пальці правої руки;
- В п. - ноги нарізно, руки за голову; 6-8р
1-2- присісти з поворотом вліво;
3-4- теж вправо;
- В. п.- упор на праву ногу ліва пряма; 4-6р
1- 4 - пружинисті присідання;
- В. п. - ноги разом руки на поясі; 12-24
1- 4 - стрибки на носках: вправо,
вліво, назад, вперед;
- ходьба на місці. 1хв
Вправи для розвитку гнучкості.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Тема. Волейбол

1.Теоретичні відомості.(3)
Фактори, які визначають ефект змагальної діяльності гравців.
2. Техніка безпеки під час виконання вправ
1. Стройові вправи. Повороти праворуч, ліворуч. 1хв
2.Комплекс загальнорозвиваючих вправ №3.
1.- В.п. Стійка ноги нарізно 6-8р
М’яч в низу на витягнутих руках
Підняти м’яч вперед вверх, прогнутися,
праву ногу відвести назад на носок.
Теж з відведенням лівої ноги.
-В.п. Теж
2.Підняти м’яч вверх прогнутися,піднятись на носках. Опустити м’яч вниз, нахилитися вперед 4-6р
3. В.п. Теж.
Колові рухи тулуба вправо, ліво. 6-8р
4. В.п. Сід, ноги витянгуті, м’яч біля грудей. 4-6р
Руки з м’ячем підняти вверх-в.п.
Руки з м’ячем вперед – в.п.
5. Стоячи на колінах, м’яч в руках – пружинисті відведення м’яча назад над головою. 8-10р
6. В.п. Ноги нарізно м’яч в низу.
Підняти вперед зігнуту праву ногу, провести праву руку з м’ячом під ногою і перевести на ліву руку. 6-8р
Теж з другою ногою.
Ходьба на місці.
3. Стрибки зі скакалкою 30с
4. Вправи на відновлення дихання.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Тема. Волейбол
1.Теоретичні відомості.(4)
Правила гри. Учасники. Ігровий формат.
2. Техніка безпеки під час виконання вправ.
Закріпити комплекс загальнорозвиваючих вправ №2.
3. Присідання на правій, лівій нозі. 4-6р.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Тема. Волейбол.

1.Теоретичні відомості.(5)
Історія волейболу.(досягнення українських волейболістів на міжнародній арені).
2. Техніка безпеки під час виконання вправ.
Закріпити комплекс загальнорозвиваючих вправ №3.
3. .Згинання розгинання рук в упорі лежачи від стільця 10-15р.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Тема. Легка атлетика
1.Теоретичні відомості.
Класифікація видів легкої атлетики.
2. Техніка безпеки під час виконання вправ.
1. Стройові вправи: повороти на місці, 1 хв.
2. Ходьба на місці
4. Комплекс загальнорозвиваючих вправ №1
- в.п.-о.с.
1 - руки вперед; 6-7р
2 - руки вгору;
3 - руки всторони;
4 - руки вниз.
- в.п. - права рука вгору, кисті в кулак. 5-6р
1 -2 - пружне відведення рук назад;
3-4 - те саме зі зміною положення рук.
- в.п. - руки до плечей.
1 -4 - колові рухи руками вперед;
5-8 - колові рухи руками назад.

- в.п. - руки всторони. 7-8р
1-4 - колові рухи руками вперед;
5-8 - колові рухи руками назад.

- в.п. - руки взамок перед собою. 7-8р
1 - випад лівою вперед, поворот тулуба вліво;
2 - випад правою вперед, поворот тулуба
вправо.

- в.п. - широка стійка ноги нарізно, руки на грудях зігнуті в ліктьових суглобах.
1 -3 - нахил вперед; 7-8р
4 - висхідне положення
- в.п. - ноги нарізно руки за голову. 6-8 р
1-2 — присісти з поворотом вліво;
3-4 - теж саме вправо.
Ходьба на місці.
3.Згинання розгинання рук в упорі лежачи від стільця 8-10р.
4.Вправи на відновлення дихання.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Тема. Легка атлетика
1. Теоретичні відомості.
Оздоровче та прикладне значення легкої атлетики.
2. Техніка безпеки під час виконання вправ
1.ходьба на місці. 1хв.
2. стройові вправи
Комплекс загально розвиваючих впав №2.
- В. п. руки до плечей - колові рухи руками вперед і назад (те саме руки в сторони) 6-8р
- В. п. права рука вгору - зміна положення 6-8р
рук;
-В.п. руки за голову стійка ноги нарізно 4-6р
1 поворот тулуба ліворуч
2 в.п.
3. поворот тулуба праворуч
4 в.п.
-В.п. О.с. руки на пояс
1-3 три пружинистих нахили тулуба вперед 6-8р
4 –В.п
-В.п. О.с.
1 присід руки вперед
2 –В.п.
- Махи ногами: 8-10р
а) 1 -2 – крок лівою, мах правою ногою назад,
руки вгору; 3-4 — те саме з правої ноги.
Б) 1-2- крок лівою, мах правою ногою вперед, руки вперед;
3-4 те саме з правої ноги.
Ходьба на місці
3.Згинання розгинання рук в упорі лежачи. 10-15р
4.Вправи на відновлення дихання.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Тема. Легка атлетика
1.Теоретичні відомості.
Особливості особистої гігієни легкоатлета.
2. Техніка безпеки під час виконання вправ
1. Стройові вправи. Повороти праворуч, ліворуч. 1хв
2.Комплекс загальнорозвиваючих вправ №3.
1.- В.п. Стійка ноги нарізно 6-8р
М’яч в низу на витягнутих руках
Підняти м’яч вперед вверх, прогнутися,
праву ногу відвести назад на носок.
Теж з відведенням лівої ноги.
-В.п. Теж
2.Підняти м’яч вверх прогнутися,піднятись на носках. Опустити м’яч вниз, нахилитися вперед 4-6р
3. В.п. Теж.
Колові рухи тулуба вправо, ліво. 6-8р
4. В.п. Сід, ногивитянгуті, м’яч біля грудей. 4-6р
Руки з м’ячем підняти вверх-в.п.
Руки з м’ячем вперед – в.п.
5. Стоячи на колінах, м’яч в руках – пружинисті відведення м’яча назад над головою. 8-10р
6. В.п. Ноги нарізно м’яч в низу.
Підняти вперед зігнуту праву ногу, провести праву руку з м’ячом під ногою і перевести на ліву руку. 6-8р
Теж з другою ногою.
Ходьба на місці.
3. Стрибки зі скакалкою 30с
4. Вправи на відновлення дихання.
___________________________________________________________________________________________________________________________
Тема. Легка атлетика.

1.Теоретичні відомості.
Значення оздоровчого бігу для функціонування серцево-судинної, дихальної систем та м'язової системи.
2. Техніка безпеки під час виконання вправ.

1. Стройові вправи. Повороти праворуч, ліворуч. 1хв
2.Комплекс загальнорозвиваючих вправ №4.
-В.п. стійка ноги нарізно руки на пояс 6-8р
1-4 колові оберти головою вправо
1-4 вліво.
В.пО.с.руки в замку в низу 4-6р
1 підйом на носки руки вверх
2.В.п.
3. підйом на носки руки вверх
4. В.п.
- В.п. - ноги нарізно, руки за головою: 6-8р
1-2- нахили тулуба вправо,
3- 4- вліво.

- В.п.- ноги нарізно, руки в замку на грудях. 6-8 р.
1-2- поворот через ліве плече -
руки випрямити в замку,
3-4- через праве плече.
- В.п..- ноги разом, руки в замку 6-8р
донизу:
1 - 3 - нахил вперед, руками
дістати носки ніг;
4 - в.п.
- В.п..- широка стійка ноги 4-6р
нарізно, руки на грудях , зігнуті в
ліктьових суглобах.
1 - 3 - нахил вперед;
4 - в.п..
- В.п. - ноги нарізно руки прямо 6-8р
1-2- носком правої ноги дістати
пальці лівої руки;
3 -4 - носком лівої ноги дістати
пальці правої руки;
- В п. - ноги нарізно, руки за голову; 6-8р
1-2- присісти з поворотом вліво;
3-4- теж вправо;
- В. п.- упор на праву ногу ліва пряма; 4-6р
1- 4 - пружинисті присідання;
- В. п. - ноги разом руки на поясі; 12-24
1- 4 - стрибки на носках: вправо,
вліво, назад, вперед;
- ходьба на місці. 1хв
Вправи для розвитку гнучкості.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Тема. Легка атлетика.
1.Теоретичні відомості.
Класифікація видів легкої атлетики.
2. Техніка безпеки під час виконання вправ.
3. Закріпити комплекс загальнорозвиваючих вправ №1.
4. Вправи для розвитку гнучкості.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Тема. Легка атлетика
1. Теоретичні відомості.
Оздоровче та прикладне значення легкої атлетики.
2. Техніка безпеки під час виконання вправ
3. Закріпити комплекс загальнорозвиваючих вправ №2.
4. Стрибки зі скакалкою 30с
5. Вправи на відновлення дихання.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Тема. Легка атлетика..
1.Теоретичні відомості.
Особливості особистої гігієни легкоатлета.
2. Техніка безпеки під час виконання вправ
3. Закріпити комплекс загальнорозвиваючих вправ №3.
4. Згинання розгинання рук в упорі лежачи. 10-15р
5. Вправи на відновлення дихання.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Тема. Легка атлетика
1.Теоретичні відомості.
Значення оздоровчого бігу для функціонування серцево-судинної, дихальної систем та м'язової системи.
2. Техніка безпеки під час виконання вправ.
3. Закріпити комплекс загальнорозвиваючих вправ №3.
4. Згинання розгинання рук в упорі лежачи від стільця 8-10р.
5. Вправи на відновлення дихання.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Викладач: Петрик Анатолій Анатолійович