Історія закладу освіти ДНЗ "Тетіївське професійно-технічне училище".

Училище бере свій початок з 1987 року, як філіал Рокитнянського СПТУ № 1.
Підготовка кваліфікованих робітників проводилась по професіях: "Майстер сільського будівництва", "Штукатур, лицювальник-плиточник", "Токар" – всього 3 групи, де навчалось 90 учнів.
Наказом Міністерства народної освіти Української РСР № 123 від 28 червня 1989 року з метою забезпечення планомірної підготовки кваліфікованих робітників для сільськогосподарського виробництва області, у відповідності з пропозицією Київського обласного управління народної освіти філіал ПТУ № 1 в м. Тетієві було реорганізовано в професійно-технічне училище № 8 м. Тетієва.
26 травня 2009 р. наказом Міністерства освіти і науки України № 440 Професійно-технічне училище № 8 м. Тетієва перейменовано в ДНЗ "Тетіївське професійно-технічне училище".
З перших днів заснування училища належна увага приділялась кадрам та зміцненню і розширенню навчально-матеріальної бази.
З метою реалізації регіональної програми "Освіта Київщини", зміцнення матеріально-технічної бази професійно-технічного училища № 8, поліпшення професійного навчання, профорієнтації та допрофесійної підготовки учнівської молоді рішенням Виконавчого комітету районної Ради народних депутатів № 6 від 30.08.1994 року було ліквідовано з 1 жовтня 1994 року Міжшкільний навчально-виробничий комбінат, наказом Міністерства освіти України № 287 від 1.10.1994 року було передано на баланс професійно-технічного училища № 8 м. Тетієва споруди та майно Тетіївського Міжшкільного навчально-виробничого комбінату і дозволено профтехучилищу № 8 здійснювати допрофесійну підготовку учнівської молоді згідно програми міжшкільного навчально-виробничого комбінату за рахунок місцевого бюджету.

Тетіївське ПТУ №8

З метою забезпечення господарств району кадрами механізаторів з 1 вересня 1995 року в училищі розпочато підготовку трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва (кат. "А","В","С"), слюсарів-ремонтників. За допомогою господарств району було створено відповідну навчальну матеріально-технічну базу по даній професії.
Базовими господарствами училища були: "ПМК – 300", "Міжколгоспне будівельне управління", фабрика "Весна", радгосп "Тетіївський", колгосп імені Калініна, на базі яких учні проходили навчально-виробничу практику. З 1994 року поряд з навчанням учнів по державному замовленню розпочато підготовку учнівської молоді на госпрозрахунковій основі з професій "Водій автотранспортних засобів категорії "С" і "В", за рахунок центру зайнятості щорічно проводиться підготовка дорослого населення по професії "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії "А"".
При училищі працюють госпрозрахункові 3-х місячні курси для дорослого населення по підготовці водіїв автомобіля категорії "С1", короткотермінові курси за направленнями районного центру зайнятості з "Основ малого підприємництва".

  За роки існування училища підготовлено:
 • майстрів сільськогосподарського будівництва – 463;
 • штукатурів, лицювальників-плиточників – 260;
 • швачок – 530;
 • токарів – 120;
 • мулярів, штукатурів – 250;
 • трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва (кат. "А", "В"), слюсарів-ремонтників – 390;
 • водіїв автотранспортних засобів категорії "С" – 1650;
 • водіїв автотранспортних засобів категорії "В" - 270;
 • трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва категорії "А" – 262;
 • бухгалтерів – 278;
 • обліковців з реєстрації бухгалтерських даних – 180.


ДНЗ "Тетіївське професійно-технічне училище"