2-4Т Правила дорожнього руху

Дата проведення 17.03.2020
Кількість годин-1.
Тема уроку: Вимоги ПДР що до проїзду негабаритних транспортних засобів.
Нормативна база
• Кодекс України про адміністративні правопорушення
• Закон України "Про автомобільний транспорт"
• Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
• Закон України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України"
• Постанова КМУ від 10 жовтня 2001 р. № 1306 "Про затвердження Правил дорожнього руху" (далі - Правила дороднього руху)
• Постанова КМУ від 18 січня 2001 р. № 30 "Про затвердження Правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами" (далі - Правила проїзду)
• Постанова КМУ від 27 червня 2007 р. № 879 "Про затвердження Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні"
Поняття великогабаритних та великовагових транспортних засобів
1.1. Транспортний засіб чи автопоїзд з вантажем або без вантажу вважається великогабаритним, якщо його габарити перевищують хоча б один з параметрів, зазначених у пункті 22.5 Правил дорожнього руху, а саме:
• за шириною 2,6 м;
• за висотою від поверхні дороги - 4 м;
• (для контейнеровозів на встановлених Укравтодором і Державтоінспекцією маршрутах - 4,35 м);
• за довжиною - 22 м (для маршрутних транспортних засобів - 25 м);
• вантаж виступає за задній габарит транспортного засобу більш як на 2 м.
1.2. Транспортний засіб чи автопоїзд з вантажем або без вантажу вважається великоваговим, якщо максимальна маса або осьова маса перевищує хоча б один з параметрів, зазначених у пункті 22.5 Правил дорожнього руху, а саме:
• навантаження на одиночну вісь понад 11 т;
• навантаження на здвоєні осі понад 16 т;
• навантаження на строєні осі понад 22 т;
• фактичною масою понад 40 т (для контейнеровозів - навантаження на одиночну вісь - понад 11 т, здвоєні осі - понад 18 т, строєні осі - понад 24 т або фактичною масою понад 44 т, а на встановлених Укравтодором і Державтоінспекцією для них маршрутах - понад 46 т);
*осі слід вважати здвоєними або строєними, якщо відстань між ними (суміжними) не перевищує 2,5 м.
Допускається перевищення вагових параметрів порівняно з визначеними у пункті 22.5 Правил дорожнього руху на 2 відсотки (величина похибки) без оформлення відповідного дозволу та внесення плати за проїзд.
Забороняється рух транспортних засобів з навантаженням на вісь понад 7 т або фактичною масою понад 24 т автомобільними дорогами загального користування місцевого значення.
Умови і режим проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів:
• Рух великовагових та великогабаритних транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами здійснюється на підставі дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні (далі - дозвіл), виданим перевізникові уповноваженим підрозділом Національної поліції, або документа про внесення плати за проїзд таких транспортних засобів.
• Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", через центри адміністративних послуг.
• Дозвіл оформлюється уповноваженим підрозділом Національної поліції на підставі погоджувальних документів з власниками вулично-дорожньої мережі, залізничних переїздів, мостового господарства, служб міського електротранспорту, електромереж, електрифікації, електрозв'язку, в яких визначаються умови і режим проїзду зазначених транспортних засобів.
• Рух транспортних засобів та їх составів загальною масою до 40 тонн включно, якщо вони не є великогабаритними і контейнеровозів загальною масою до 46 тонн включно та заввишки від поверхні дороги до 4,35 метра включно (на встановлених Укравтодором, Укртрансбезпекою і уповноваженим підрозділом Національної поліції маршрутах, які погоджено з організаціями, зазначеними в пунктах 9-13 Правил проїзду), здійснюється без дозволу.
Порядок погодження маршрутів
• Якщо маршрут проходить вулицями населених пунктів, видача дозволу погоджується з власниками автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів або уповноваженими ними організаціями, які відповідають за експлуатаційне утримання цих доріг, вулиць та залізничних переїздів.
• У разі коли висота великогабаритного транспортного засобу з вантажем або без нього від поверхні дороги становить більш як 4,5 метра, видача дозволу погоджується із службами міського електротранспорту, електромережі, електрифікації, електрозв'язку, мостового господарства.
• Якщо загальна маса великовагового транспортного засобу перевищує 60 тонн, власник автомобільних доріг чи вулиць або уповноважена ним організація, яка відповідає за їх експлуатаційне утримання, приймає рішення про проведення (за рахунок замовника) спеціального обстеження або/і випробування будівель, споруд і мереж на маршруті та у разі потреби про укріплення штучних споруд.
Вимоги до організації проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів
• Забороняється проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів без дозволу, зазначеного у пункті 4 Правил проїзду, або документа, який підтверджує внесення плати за проїзд, що повинні знаходитися у водія і пред'являтися на вимогу уповноважених осіб.
• Супровід автомобілем прикриття обов'язковий у разі, коли ширина великогабаритного транспортного засобу перевищує 3,50 чи довжина 24 метрів або він під час руху хоча б частково займатиме смугу зустрічного руху.
• Проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів повинен здійснюватися в період найменшої інтенсивності руху. У світлий час доби їх проїзд здійснюється з постійно ввімкненими фарами ближнього світла та проблисковим маячком оранжевого кольору.
• У дозволі може бути обмежено максимальну швидкість руху великогабаритних та великовагових транспортних засобів на всьому маршруті або на окремих його ділянках залежно від дорожніх умов, габаритів, маси та особливостей вантажу, що перевозиться.
Порядок отримання дозволу
• Видача дозволу та подання документів, необхідних для його отримання, переоформлення, видачі дубліката та анулювання, здійснюються через центр надання адміністративних послуг.
• Перевізник, який має намір використовувати великоваговий та/або великогабаритний транспортний засіб, зобов'язаний не пізніше ніж за три доби звернутися до уповноважених Укравтодором підприємств із заявою про видачу погодження маршруту. Дозвіл на рух великовагового та/або великогабаритного транспортного засобу після отримання погодження маршруту видається відповідним уповноваженим підрозділом Національної поліції, що забезпечує безпеку дорожнього руху, після надання погодження маршруту. (п.32 Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні)
Перелік документів для отримання дозволу
Для отримання дозволу перевізник або уповноважена ним особа подає:
• заяву, в якій зазначаються заплановані строки проїзду транспортного засобу, маршрут руху, геометричні (висота, ширина, довжина) і вагові (загальна вага, осьові навантаження) параметри транспортного засобу, інформація про вантаж, найменування, адреса, телефон перевізника та прізвище відповідальної за перевезення особи;
• копії погоджувальних документів з власниками вулично-дорожньої мережі, залізничних переїздів, мостового господарства, служб міського електротранспорту, електромереж, електрифікації, електрозв'язку щодо проїзду автотранспорту;
• документ, що підтверджує внесення плати за оформлення дозволу.
Переоформлення, видача дубліката та анулювання дозволу здійснюється на безоплатній основі.
Рішення про видачу або відмову у видачі дозволу приймається уповноваженим підрозділом Національної поліції в десятиденний строк.
Підстави для відмови у видачі дозволу
Підставою для відмови у видачі дозволу є:
• подання перевізником не у повному обсязі документів, необхідних для одержання дозволу;
• виявлення в документах, поданих перевізником, недостовірних відомостей.
У разі відмови у видачі дозволу, плата за його оформлення повертається.
Підстави для переоформлення дозволу
Підставою для переоформлення дозволу є:
• зміна найменування перевізника, а у разі коли перевізником є фізична особа - підприємець, - прізвища, імені, по батькові;
• зміна місцезнаходження перевізника;
• зміни в маршруті руху транспортного засобу, вагові або габаритні параметри якого перевищують нормативні;
• заміна транспортного засобу або водія, що здійснює перевезення вантажу.
Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
Підстави для анулювання дозволу
Підставою для анулювання дозволу є:
• звернення перевізника із заявою про авалювання дозволу;
• припинення юридичної особи перевізника;
• припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
• встановлення факту зазначення в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
• настання надзвичайної ситуації (несприятливі погодні умови, землетруси, дорожньо-транспортні пригоди, техногенні аварії, страйки, провадження виробничої діяльності на вулично-дорожній мережі тощо), що створюють загрозу безпеці дорожнього руху за маршрутом руху, визначеним у дозволі.
Плата за оформлення дозволу
За оформлення дозволу справляється плата, розмір якої визначається законодавством у сфері надання адміністративних послуг.
Плата за проїзд автомобільними дорогами загального користування справляється з транспортних засобів вітчизняних та іноземних власників, у тому числі тих, що визначені у статті 5 Закону України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" (п. 27 Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні)
В порядку, передбаченому статтею 5 Закону України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" ставки єдиного збору за здійснення у пунктах пропуску через державний кордон України контролю вантажів і транспортних засобів, плата за проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами України (за кожен кілометр проїзду) та додаткова плата за кожен кілометр проїзду автомобільних транспортних засобів з перевищенням встановлених розмірів, загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів встановлюються у розмірах відповідно чинного законодавства.
Відповідальність за рух без дозволу
Якщо рух здійснюється без відповідного дозволу або внесення плати за проїзд великовагового та/або великогабаритного транспортного засобу, така плата визначається за пройдену частину маршруту по території України або за частину, яку перевізник має намір проїхати, у разі перевищення нормативу хоча б одного вагового або габаритного параметру:
• до 10 відсотків - у подвійному розмірі;
• на 10-40 відсотків - у потрійному розмірі;
• більше як на 40 відсотків - у п’ятикратному розмірі.
У разі перевищення кількох нормативів вагових або габаритних параметрів плата за проїзд визначається виходячи з параметру з найбільшим перевищенням.
Перевізник зобов'язаний протягом 30 календарних днів з моменту визначення плати внести її та повідомити про це відповідний територіальний орган Укртрансбезпеки. (пункт 31-1. Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні)
Стаття 132-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями або залізничними переїздами -
тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів (510 грн.) доходів громадян і на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів, громадян - суб'єктів господарської діяльності - у розмірі сорока (680 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Домашнє завдання: Вивчити вимоги ПДР що до проїзду негабаритних транспортних засобів.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата проведення 18.03.2020.
Кількість годин-1.
Тема уроку: Вимоги ПДР правил проїзду перехресть, залізничних переїздів.

16. Проїзд перехресть
16.1 Перехрестя, де черговість проїзду визначається сигналами світлофора чи регулювальника, вважається регульованим. На такому перехресті знаки пріоритету не діють.
У разі вимкнення світлофора або його роботи в режимі миготіння сигналу жовтого кольору та відсутності регулювальника перехрестя вважається нерегульованим і водії повинні керуватись правилами проїзду нерегульованих перехресть та установленими на перехресті знаками пріоритету відповідними дорожніми знаками (нові зміни від 15.11.2017).
16.2 На регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку.
16.3 У разі необхідності надання переваги в русі транспортним засобам, які рухаються по перехрещуваній дорозі, водій повинен зупинити транспортний засіб перед дорожньою розміткою 1.12 (стоп-лінією) або 1.13, світлофором так, щоб бачити його сигнали, а якщо вони відсутні — перед краєм перехрещуваної проїзної частини, не створюючи перешкод для руху пішоходів.
16.4 Забороняється виїжджати на будь-яке перехрестя, у тому числі при сигналі світлофора, що дозволяє рух, якщо утворився затор, який змусить водія зупинитися на перехресті, що створить перешкоду для руху інших транспортних засобів і пішоходів.
Регульовані перехрестя
16.5 У разі подання сигналу регулювальником або ввімкнення сигналу світлофора, що дозволяє рух, водій зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що завершують рух через перехрестя, а також пішоходам, які закінчують перехід.
16.6 Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч.
Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваїв.
16.7 Якщо сигнал регулювальника або зелений сигнал світлофора дозволяють одночасно рух трамвая і нерейкових транспортних засобів, трамваю надається перевага незалежно від напрямку його руху.
16.8 Водій, який виїхав на перехрещення проїзних частин згідно із сигналом світлофора, що дозволяє рух, повинен виїхати у наміченому напрямку незалежно від сигналів світлофора на виїзді. Проте, якщо на перехрестях перед світлофорами на шляху руху водія є дорожня розмітка 1.12 (стоп-лінія) або дорожній знак 5.62 він повинен керуватися сигналами кожного світлофора.
16.9 Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків.
Під час руху в напрямку стрілки зеленого кольору на таблиці, встановленій на рівні червоного сигналу світлофора із вертикальним розташуванням сигналів, водій повинен зайняти крайню праву (ліву) смугу руху та дати дорогу транспортним засобам і пішоходам, що рухаються з інших напрямків.
16.10 На перехресті, де рух регулюється світлофором з додатковою секцією, водій, який перебуває на смузі, з якої робиться поворот, повинен продовжувати рух у напрямку, що вказує стрілка, ввімкнута в додатковій секції, якщо його зупинка на заборонний сигнал світлофора створить перешкоди транспортним засобам, що рухаються за ним по тій самій смузі.
Нерегульовані перехрестя
16.11 На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається по другорядній дорозі, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху.
16.12 На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух (нові зміни від 15.11.2017).
Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваїв.
На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух (нові зміни від 15.11.2017).
Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10 , надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу (нові зміни від 15.11.2017).
16.13 Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються по рівнозначній дорозі в зустрічному напрямку прямо чи праворуч.
Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваїв.
16.14 Якщо головна дорога на перехресті змінює напрямок, водії транспортних засобів, які рухаються по ній, повинні керуватися між собою правилами проїзду перехресть рівнозначних доріг.
Цим правилом повинні керуватися між собою і водії, які рухаються по другорядних дорогах.
16.15 Якщо неможливо визначити наявність покриття на дорозі (темна пора доби, грязь, сніг тощо), а знаки пріоритету відсутні, водій повинен вважати, що перебуває на другорядній дорозі.

Правила дорожнього руху 2020
16. Проїзд перехресть
16.1
Перехрестя, де черговість проїзду визначається сигналами світлофора чи регулювальника, вважається регульованим. На такому перехресті знаки пріоритету не діють.
У разі вимкнення світлофора або його роботи в режимі миготіння сигналу жовтого кольору та відсутності регулювальника перехрестя вважається нерегульованим і водії повинні керуватись правилами проїзду нерегульованих перехресть та установленими на перехресті знаками пріоритету відповідними дорожніми знаками (нові зміни від 15.11.2017).
16.2
На регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку.
16.3
У разі необхідності надання переваги в русі транспортним засобам, які рухаються по перехрещуваній дорозі, водій повинен зупинити транспортний засіб перед дорожньою розміткою 1.12 (стоп-лінією) або 1.13, світлофором так, щоб бачити його сигнали, а якщо вони відсутні — перед краєм перехрещуваної проїзної частини, не створюючи перешкод для руху пішоходів.
16.4
Забороняється виїжджати на будь-яке перехрестя, у тому числі при сигналі світлофора, що дозволяє рух, якщо утворився затор, який змусить водія зупинитися на перехресті, що створить перешкоду для руху інших транспортних засобів і пішоходів.
Регульовані перехрестя
16.5
У разі подання сигналу регулювальником або ввімкнення сигналу світлофора, що дозволяє рух, водій зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що завершують рух через перехрестя, а також пішоходам, які закінчують перехід.
16.6
Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч.
Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваїв.
16.7
Якщо сигнал регулювальника або зелений сигнал світлофора дозволяють одночасно рух трамвая і нерейкових транспортних засобів, трамваю надається перевага незалежно від напрямку його руху.
16.8
Водій, який виїхав на перехрещення проїзних частин згідно із сигналом світлофора, що дозволяє рух, повинен виїхати у наміченому напрямку незалежно від сигналів світлофора на виїзді. Проте, якщо на перехрестях перед світлофорами на шляху руху водія є дорожня розмітка 1.12 (стоп-лінія) або дорожній знак 5.62 він повинен керуватися сигналами кожного світлофора.
16.9
Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків.
Під час руху в напрямку стрілки зеленого кольору на таблиці, встановленій на рівні червоного сигналу світлофора із вертикальним розташуванням сигналів, водій повинен зайняти крайню праву (ліву) смугу руху та дати дорогу транспортним засобам і пішоходам, що рухаються з інших напрямків.
16.10
На перехресті, де рух регулюється світлофором з додатковою секцією, водій, який перебуває на смузі, з якої робиться поворот, повинен продовжувати рух у напрямку, що вказує стрілка, ввімкнута в додатковій секції, якщо його зупинка на заборонний сигнал світлофора створить перешкоди транспортним засобам, що рухаються за ним по тій самій смузі.
Нерегульовані перехрестя
16.11
На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається по другорядній дорозі, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху.
16.12
На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух (нові зміни від 15.11.2017).
Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваїв.
На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух (нові зміни від 15.11.2017).
Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10 , надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу (нові зміни від 15.11.2017).
16.13
Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються по рівнозначній дорозі в зустрічному напрямку прямо чи праворуч.
Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваїв.
16.14
Якщо головна дорога на перехресті змінює напрямок, водії транспортних засобів, які рухаються по ній, повинні керуватися між собою правилами проїзду перехресть рівнозначних доріг.
Цим правилом повинні керуватися між собою і водії, які рухаються по другорядних дорогах.
16.15
Якщо неможливо визначити наявність покриття на дорозі (темна пора доби, грязь, сніг тощо), а знаки пріоритету відсутні, водій повинен вважати, що перебуває на другорядній дорозі.
Порушення правил проїзду перехресть тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти пяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Тестові завдання для самоконтролю на сайті roadrules.com.ua

Рух через залізничні переїзди
20.1
Водії транспортних засобів можуть перетинати залізничні колії лише на залізничних переїздах.
20.2
Під'їжджаючи до переїзду, а також починаючи рух після зупинки перед ним, водій зобов'язаний керуватися вказівками і сигналами чергового по переїзду, положенням шлагбаума, світловою та звуковою сигналізацією, дорожніми знаками і дорожньою розміткою, а також переконатися в тому, що не наближається поїзд (локомотив, дрезина).
20.3
Для пропуску поїзда, що наближається, і в інших випадках, коли рух через залізничний переїзд заборонено, водій повинен зупинитися перед дорожньою розміткою 1.12 (стоп-лінією), дорожнім знаком 2.2 , шлагбаумом чи світлофором так, щоб бачити сигнали, а якщо засоби організації дорожнього руху відсутні — не ближче 10 м до найближчої рейки.
20.4
Якщо перед переїздом немає дорожньої розмітки або дорожніх знаків, що визначають кількість смуг руху, рух транспортних засобів через переїзд дозволяється лише в один ряд.
20.5
Рух через переїзд забороняється, якщо:
a) черговий по переїзду подає сигнал заборони руху — стоїть до водія грудьми або спиною з піднятим над головою жезлом (червоним ліхтарем чи прапорцем) або з витягнутими в сторони руками;
б) шлагбаум опущений або почав опускатися;
в) увімкнено заборонний сигнал світлофора чи звуковий сигнал незалежно від наявності та положення шлагбаума;
г) за переїздом утворився затор, який змусить водія зупинитися на переїзді;
ґ) до переїзду в межах видимості наближається поїзд (локомотив, дрезина).
20.6 Рух через переїзд сільськогосподарських, дорожніх, будівельних та інших машин і механізмів дозволяється тільки в транспортному стані.
20.7
Забороняється самовільно відкривати шлагбаум або об'їжджати його, а також об'їжджати транспортні засоби, які стоять перед переїздом, коли рух через нього заборонено.
20.8
У разі вимушеної зупинки транспортного засобу на переїзді водій зобов'язаний негайно висадити людей і вжити заходів для звільнення переїзду, а якщо це не вдається зробити, він повинен:
a) коли є можливість, послати двох чоловік уздовж колій в обидва боки від переїзду не менш як на 1000 м (якщо одного, то в бік ймовірної появи поїзда, а на одноколійних переїздах — у бік гіршої видимості залізничної колії), пояснивши їм правила подавання сигналу зупинки машиністу поїзда (локомотива, дрезини), що наближається;
б) залишатися біля транспортного засобу і, подаючи сигнали загальної тривоги, вживати всіх заходів для звільнення переїзду;
в) у разі появи поїзда бігти йому назустріч, подаючи сигнал зупинки.
20.9
Сигналом зупинки поїзда (локомотива, дрезини) є круговий рух руки (у світлу пору — із шматком яскравої тканини або будь-яким добре помітним предметом, у темну пору доби і в умовах недостатньої видимості — з факелом або ліхтарем). Сигналом загальної тривоги є серії звукових сигналів транспортного засобу, що складаються з одного довгого і трьох коротких сигналів.
20.10
Стадо тварин дозволяється переганяти через переїзд тільки за достатньої кількості погоничів, але не менше трьох. Переводити поодиноких тварин (не більше двох на одного погонича) необхідно лише за вуздечку, повід.
Залізничні переїзди є найбільш складними елементами вулично-дорожньої мережі - це перетин двох видів транспорту (залізничного та автомобільного) на одному рівні. Насамперед, це місце підвищеної небезпеки, яка вимагає уваги, концентрації та неухильного дотримання ПДР. Є регульовані і нерегульовані залізничні переїзди. Регульовані обладнані звуковою та світловою сигналізацією (деякі ще і шлагбаумами).
Щорічно на залізничних переїздах України відбуваються випадки зіткнень рухомого складу з автотранспортом. Основними причинами скоєння даних ДТП є порушення водіями правил проїзду залізничних переїздів: ігнорування вказівок або сигналів чергового по переїзду, положення шлагбаума, звукових і світлових сигналів, дорожніх знаків. Нажаль, деякі водії нехтують елементарними правилами безпеки, не розуміють, що поїзд розвиває таку швидкість, що зупинитися швидко не вийде. Трапляються, навіть випадки, коли порушники не просто проїжджають переїзд на заборонний сигнал світлофора, а власноруч піднімають шлагбаум, щоб продовжити свій рух.
Водіям транспортних засобів варто пам'ятати, що рух через залізничний переїзд заборонено у таких випадках:
• черговий по переїзду подає сигнал заборони руху - стоїть до водія грудьми або спиною з піднятим над головою жезлом ( червоним ліхтарем чи прапорцем) або з витягнутими в сторони руками;
• шлагбаум опущений або почав опускатися;
• увімкнено забороняючий сигнал світлофора чи звукову сигналізацію незалежно від наявності та положення шлагбаума;
• за переїздом утворився затор, що зможе змусити водія зупинитися на самому переїзді;
• до переїзду в межах видимості наближається поїзд.
Якщо проїзд через залізничну колію заборонено, водій повинен зупинити свій транспортний засіб перед стоп-лінією, відповідним дорожнім знаком, шлагбаумом, світлофором так, щоб бачити сигналізацію, а у випадках, коли такі засоби організації дорожнього руху відсутні - не ближче 10 метрів до найближчої рейки.
Виконуючи такі прості Правила, ви уникнете дорожніх автопригод і збережете власне та чуже життя.
Також нагадуємо, що за порушення правил руху через залізничні переїзди передбачена відповідальність за ст. 123 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
За порушення особами, які керують транспортними засобами, правил руху через залізничні переїзди передбачена відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 425 грн.).
За в'їзд на залізничний переїзд у випадках, коли рух через переїзд заборонено, передбачено накладення штрафу від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1190 грн.) з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або адміністративний арешт на строк від семи до десяти діб з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого. Рішення приймає суд.
Якщо дане порушення скоєно водієм, який здійснює послуги з перевезення пасажирів або небезпечних вантажів, за рішенням суду його можуть позбавити права керування транспортом на термін від 1 до 3 років або застосувати відносно нього адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб з оплатним вилученням транспортного засобу у власника чи без такого.
Шановні учасники дорожнього руху! Нагадуємо, що нехтування правилами переїзду залізничних переїздів та безвідповідальне відношення до безпеки руху - може призвести до трагедії з жахливими наслідками.
Тестові завдання для самоконтролю на сайті roadrules.com.ua

Домашнє завдання: Вивчити вимоги ПДР правил проїзду перехресть, залізничних переїздів. Тестові завдання для самоконтролю на сайті roadrules.com.ua