2-3Ш Фізична культура

Тема. Волейбол
1. Теоретичні відомості.
Правила гри. Споруди та обладнання. Склад команди . Ігровий формат.
2. Техніка безпеки під час виконання вправ.
1. Стройові вправи. Повороти праворуч, ліворуч. 1хв
2.Комплекс загальнорозвиваючих вправ №1.
-В.п. стійка ноги нарізно руки на пояс 6-8р
1-4 колові оберти головою вправо
1-4 вліво.
В.п О.с. руки в замку в низу 4-6р
1 підйом на носки руки вверх
2.В.п.
3. підйом на носки руки вверх
4. В.п.
- В.п. - ноги нарізно, руки за головою: 6-8р
1-2- нахили тулуба вправо,
3- 4- вліво.

- В.п.- ноги нарізно, руки в замку на 6-8р
грудях.

1-2- поворот через ліве плече -
руки випрямити в замку,
3-4- через праве плече.
- В.п..- ноги разом, руки в замку 6-8р
донизу:
1 - 3 - нахил вперед, руками
дістати носки ніг;
4 - в.п..
- В.п..- широка стійка ноги 4-6р
нарізно, руки на грудях , зігнуті в
ліктьових суглобах.
1 - 3 - нахил вперед;
4 - в.п..
- В.п. - ноги нарізно руки прямо 6-8р
1-2- носком правої ноги дістати
пальці лівої руки;
3 -4 - носком лівої ноги дістати
пальці правої руки;
- В п. - ноги нарізно, руки за голову; 6-8р
1-2- присісти з поворотом вліво;
3-4- теж вправо;
- В. п.- упор на праву ногу ліва пряма; 4-6р
1- 4 - пружинисті присідання;
- В. п. - ноги разом руки на поясі; 12-24р
1- 4 - стрибки на носках: вправо,
вліво, назад, вперед;
- ходьба на місці. 1хв
3.Стрибки зі скакалкою. 30с
4.Вправи на відновлення дихання.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема. Волейбол

1. Теоретичні відомості.
Правила гри. Ігрові дії. Перерва та затримки.
2. Техніка безпеки під час виконання вправ.
1. Стройові вправи: повороти на місці, 1 хв.
2. Ходьба на місці
4. Комплекс загальнорозвиваючих вправ №2
- в.п.-о.с.
1 - руки вперед; 6-7р
2 - руки вгору;
3 - руки в сторони;
4 - руки вниз.
- в.п. - права рука вгору, кисті в кулак. 5-6р
1 -2 - пружне відведення рук назад;
3-4 - те саме зі зміною положення рук.
- в.п. - руки до плечей.
1 -4 - колові рухи руками вперед;
5-8 - колові рухи руками назад.

- в.п. - руки в сторони. 7-8р
1-4 - колові рухи руками вперед;
5-8 - колові рухи руками назад.

- в.п. - руки в замок перед собою. 7-8р
1 - випад лівою вперед, поворот тулуба вліво;
2 - випад правою вперед, поворот тулуба
вправо.

- в.п. - широка стійка ноги нарізно, руки на грудях зігнуті в ліктьових суглобах.
1 -3 - нахил вперед; 7-8р
4 - висхідне положення
- в.п. - ноги нарізно руки за голову. 6-8р
1-2 — присісти з поворотом вліво;
3-4 - теж саме вправо.
Ходьба на місці.
3 Нахил вперед з положення сидячи.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Тема. Волейбол
1. Теоретичні відомості.
Правила гри. Гравець ліберо. Поведінка учасників.
2. Техніка безпеки під час виконання вправ

1.ходьба на місці. 1хв.
2. стройові вправи
Комплекс загально розвиваючих впав №3.
- В. п. руки до плечей - колові рухи руками вперед і назад (те саме руки в сторони) 6-8р
- В. п. права рука вгору - зміна положення 6-8р
рук;
-В.п. руки за голову стійка ноги нарізно 4-6р
1 поворот тулуба ліворуч
2 в.п.
3. поворот тулуба праворуч
4 в.п.
-В.п. О.с. руки на пояс
1-3 три пружинистих нахили тулуба вперед 6-8р
4 –В.п
-В.п. О.с.
1 присід руки вперед
2 –В.п.
- Махи ногами: 8-10р
а) 1 -2 – крок лівою, мах правою ногою назад,
руки вгору; 3-4 — те саме з правої ноги.
Б) 1-2- крок лівою, мах правою ногою вперед, руки вперед;
3-4 те саме з правої ноги.
Ходьба на місці
3.Згинання розгинання рук в упорі лежачи. 10-15р
4.Вправи на відновлення дихання.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема. Волейбол.
1. Теоретичні відомості.
Правила гри. Судді, їх обов’язки і офіційні сигнали.
2. Техніка безпеки під час виконання вправ.
Закріпити комплекс загальнорозвиваючих вправ №2.
3.Піднімання тулуба в сід. 18-20р.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема. Волейбол.
1. Теоретичні відомості.
Правила гри. Повторити розділ споруди та обладнання. Склад команди . Ігровий формат.
2. Техніка безпеки під час виконання вправ.
Закріпити комплекс загальнорозвиваючих вправ №3.
3 Стрибки зі скакалкою до 50-60р.

Викладач: Петрик Анатолій Анатолійович