1-1О Основи аналізу господарської діяльності

Урок № 11
Тема: Аналіз ефективності використання основних виробничих засобів.
План уроку:
1. Економічна сутність основних засобів.
2. Етапи аналізу основних засобів.
3. Методика оцінки ефективності використання основних засобів.
4. Шляхи покращення використання основних засобів.
Підручник - «Економічний аналіз діяльності промислового підприємства» /Н.В.Тарасенко -2 вид. стер-К. Алерта

Домашнє завдання: Ознайомитись з навчальним матеріалом, скласти план-конспект.

Викладач: Перестюк Ольга Андріївна
Електронна адреса :olgaperestuk2@gmail.com.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Урок № 12-14
Тема: "Аналіз ефективності використання оборотних коштів"
План уроку:
1. Структура оборотних коштів .
2. Забезпеченність підприємства власними оборотними коштами.
3. Джерела власних оборотних коштів.
4. Етапи аналізу власних оборотних коштів.
Підручник - «Аналіз господарської діяльності промислового підприємства » / зб.задач/ за ред. С.І. Шкарабенко

Домашнє завдання: Ознайомитись з навчальним матеріалом, скласти план-конспект.

Викладач: Перестюк Ольга Андріївна
Електронна адреса: olgaperestuk2@gmail.com.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Урок № 15-17
Тема: Аналіз інвестиційної діяльності підприємства .
План уроку:
1. Основні поняття інвестиційної діяльності підприємства .
2. Джерела фінансування.
3. Етапи реалізації інвестиційних проектів.
Підручник - «Аналіз господарської діяльності промислового підприємства » / зб.задач/ за ред.С.І. Шкарабенко

Домашнє завдання: Ознайомитись з навчальним матеріалом, скласти план-конспект.

Викладач: Перестюк Ольга Андріївна
Електронна адреса :olgaperestuk2@gmail.com
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-
Урок № 18-20
Тема: Аналіз фінансового стану підприємства
План уроку:
1. Оцінка фінансового стану підприємства.
2. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства.
3. Показники фінансового стану підприємства.
4. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства.
5. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.
Підручник - «Аналіз господарської діяльності промислового підприємства» /зб.задач/ за ред. С.І. Шкарабенко

Домашнє завдання: Ознайомитись з навчальним матеріалом, скласти план-конспект.

Викладач: Перестюк Ольга Андріївна
Електронна адреса: olgaperestuk2@gmail.com