1-1О Фізична культура

Тема. Волейбол
1.Теоретичні відомості.
Волейбол як засіб загальної фізичної підготовки.
Правила першої допомоги в разі травмування.
2. Техніка безпеки під час виконання вправ.
1. Стройові вправи. Повороти праворуч, ліворуч. 1хв
2.Комплекс загальнорозвиваючих вправ №1.
1.- В.п. Стійка ноги нарізно 6-8р
М’яч в низу на витягнутих руках
Підняти м’яч вперед вверх, прогнутися,
праву ногу відвести назад на носок.
Теж з відведенням лівої ноги.
-В.п. Теж
2.Підняти м’яч вверх прогнутися, піднятись на носках. Опустити м’яч вниз, нахилитися вперед 4-6р
3. В.п. Теж.
Колові рухи тулуба вправо, ліво. 6-8р
4. В.п. Сід, ноги витягнуті, м’яч біля грудей. 4-6р
Руки з м’ячем підняти вверх-в.п.
Руки з м’ячем вперед – в.п.
5. Стоячи на колінах, м’яч в руках – пружинисті відведення м’яча назад над головою. 8-10р
6. В.п. Ноги нарізно м’яч в низу.
Підняти вперед зігнуту праву ногу, провести праву руку з м’ячом під ногою і перевести на ліву руку. 6-8р
Теж з другою ногою.
Ходьба на місці.
3. Стрибки зі скакалкою 30с
4. Вправи на відновлення дихання.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Тема. Волейбол

1.Теоретичні відомості.
Місце волейболу в сучасному олімпійському русі.

2. Техніка безпеки під час виконання вправ

1.ходьба на місці. 1хв.
2. стройові вправи
Комплекс загально розвиваючих впав №2.
- В. п. руки до плечей - колові рухи руками вперед і назад (те саме руки в сторони) 6-8р
- В. п. права рука вгору - зміна положення 6-8р
рук;
-В.п. руки за голову стійка ноги нарізно 4-6р
1 поворот тулуба ліворуч
2 в.п.
3. поворот тулуба праворуч
4 в.п.
-В.п. О.с. руки на пояс
1-3 три пружинистих нахили тулуба вперед 6-8р
4 –В.п
-В.п. О.с.
1 присід руки вперед
2 –В.п.
- Махи ногами: 8-10р
а) 1 -2 – крок лівою, мах правою ногою назад,
руки вгору; 3-4 — те саме з правої ноги.
Б) 1-2- крок лівою, мах правою ногою вперед, руки вперед;
3-4 те саме з правої ноги.
Ходьба на місці
3.Згинання розгинання рук в упорі лежачи. 10-15р
4.Вправи на відновлення дихання.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема. Волейбол.

1.Теоретичні відомості.
Правила гри. Судді, їх обов’язки і офіційні сигнали.
2. Техніка безпеки під час виконання вправ.
1. Стройові вправи: повороти на місці, 1 хв.
2. Ходьба на місці
4. Комплекс загальнорозвиваючих вправ №3
- в.п.-о.с.
1 - руки вперед; 6-7р
2 - руки вгору;
3 - руки в сторони;
4 - руки вниз.
- в.п. - права рука вгору, кисті в кулак. 5-6р
1 -2 - пружне відведення рук назад;
3-4 - те саме зі зміною положення рук.
- в.п. - руки до плечей.
1 -4 - колові рухи руками вперед;
5-8 - колові рухи руками назад.

- в.п. - руки в сторони. 7-8р
1-4 - колові рухи руками вперед;
5-8 - колові рухи руками назад.

- в.п. - руки в замок перед собою. 7-8р
1 - випад лівою вперед, поворот тулуба вліво;
2 - випад правою вперед, поворот тулуба
вправо.
- в.п. - широка стійка ноги нарізно, руки на грудях зігнуті в ліктьових суглобах.
1 -3 - нахил вперед; 7-8р
4 - висхідне положення
- в.п. - ноги нарізно руки за голову. 6-8р
1-2 — присісти з поворотом вліво;
3-4 - теж саме вправо.
Ходьба на місці.
3.Згинання розгинання рук в упорі лежачи від стільця 8-10р.
4.Вправи на відновлення дихання.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема. Волейбол.
1. Теоретичні відомості.
Правила гри. Суддівство змагань.
2. Техніка безпеки під час виконання вправ.
Закріпити комплекс загальнорозвиваючих вправ №2.
3.Стрибки зі скакалкою до 50р.
4.Вправи на відновлення дихання.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема. Волейбол.
1. Теоретичні відомості.
Правила гри. Повторити розділ, Гравець ліберо. Поведінка учасників.
2. Техніка безпеки під час виконання вправ.
Закріпити комплекс загальнорозвиваючих вправ №3.
3 Згинання розгинання рук в упорі лежачи від стільця 15-20р.

Викладач: Петрик Анатолій Анатолійович