1-1О Основи оподаткування

Завдання № 1
Тема: 1. Платники акцизного податку.
2.Об’єкти та база оподаткування.
План занять:
1. Значенння оподаткування підакцизних товарів.
2. Платники акцизного податку.
3. Об’єкти оподаткування.
4. База оподаткування.
Акциз – один із видів непрямих податків, який встановлюється на підакцизні товари і включається до ціни цих товарів.
Акцизний податок в Україні було введено в 1992 році.
Платниками акцизного податку є суб єкти підприємницької діяльності, які виготовляють підакцизні товари, а також імпортують, розтаможують імпортні підакцизнні товари.
Акцизний збір нараховується у відсотках до вартості товарів у відпускних цінах, а по імпортних товарах - до митної вартості плюс митний збір і мито за ставками, визначеними залежно від виду підакцизного товару.
Домашнє завдання:
1. Податковий кодекс України.
2. Законспектуйте даний матеріал.
3. Ознайомтеся та вивчіть значення оподаткування підакцизних товарів, хто є платниками акцизного податку, об’єкти оподаткування та база оподаткування.

Викладач: Бойко Валентина Іванівна
Електронна адреса: boyko0710@ukr.net
———————————————————————————————
Завдання № 2. Урок № 54. 26.03.2020 року.
Тема : Підакцизні товари та ставки податку.

План занять:
1.Товари , які оподатковуються акцизним податком.
2.Підстави для обчислення і сплати акцизного податку.
3.Ставки акцизного податку.

Законодавством встановлені товари, на які нараховується акцизний податок : спирт етиловий, та інші спиртові дистилянти, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, тютбн та промислові замінники тютюну, нафтопродукти, скраплений газ, аввтомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше та для перевезення вантажів, електроенергія.
Підставою для обчислення і сплати акцизного податку є вантажно-митна декларація.
Ставки податку є єдиними на всій території України, вони бувають адвалорні, специфічні та адвалорні і специфічні одночасно.

Домашнє завдання:
1.Податковий Кодекс України.
2.Законспектуйте даний матеріал.
3.Ознайомтесь та вивчіть які є підакцизні товари та ставки акцизного податку.

——————————————————————————————

Завдання № 3. Урок № 55,56
Тема: Порядок обчислення та сплати акцизного податку.

План занять:
1.Порядок обчислення податку.
2.Порядок сплати акцизного податку.

Сума акцизного податку визначається платником податку самостійно, виходячи із обсягів реалізації підакцизних товарів , ставок податку, що діють на момент реалізації підакцизної продукції.
Підтвердженням сплати акцизного податку з алкогольних напоїв та тютюнових виробів є наявність акцизних марок встановленого зразка.
Контроль за правильністю обчислення та своєчпсністю сплати до бюджету акцизного податку з підакцизних товарів здійснюється податковими органами.

Домашнє завдання:
1.Податковий Кодекс України.
2.Законспектуйте даний матеріал.
3.Ознайомтесь та вивчіть порядок обчислення акцизного податку та порядок сплати податку.

——————————————————————————————
Завдання №4. Урок № 57.
Тема: Лабораторно-практична робота №16.
Обчислення акцизного податку.

План занять:
1.Нарахування вартості товару з акцизним податком.
2.Нарахування акцизного податку від суми реалізованих підакцизних товарів.

Розглянемо , як підрахувати суму акцизного податку при здійсненні роздрібної торгівлі на прикладі продажу пачки сигарет.
На даний момент ставка акцизного податку для роздрібних торговців становить 5% від вартості реалізованих підакцизних товарів з сумою податку на додану вартість.
Отже, якщо вартість пачки сигарет становить 16 гривень, то її вартість з акцизним податком складе: 16 х 105% : 100 = 16.80 гривень.
І , навпаки, сума акцизного податку становитиме : 16.80 : 105 х 5= 0,80 грн
Акцизний податок сплачується протягом 10 днів з моменту подачі декларації, як правило до 30 числа місяця , наступного за звітним.

Домашнє завдання :
1.Податковий Кодекс України.
2.Законспектуйте даний матеріал.
3.Ознайомтеся та вивчіть обчислення акцизного податку.