1-1О Основи статистики

Завдання №1
Тема: Середні величини
План занять:
1. Значення середніх величин в статистиці.
2. Середня арифметична проста.
3. Середня арифметична зважена.
4. Інші середні величини
Середні величини в статистиці- це узагальнюючі показники, які характеризують рівень варіюючої ознаки в якісно однорідній сукупності.
Залежно від властивостей ознаки та характеру інформації в статистиці застосовують середню арифметичну, середню гармонічну, середню прогресивну.

Завдання:
1.Підручник В. Бек Теорія статистики ст. 100-118
2.Законспектуйте даний матеріал.
3.Ознайомтеся з порядком обчислення середніх величин.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання №2
Тема: Лабораторно-практична робота № 8. Розв’язок задач з визначення середніх величин.
План занять:
1.Розв’язок задач з визначення середньої арифметичної простої.
2.Розв’язок задач з визначення середньої арифметичної зваженої.
1. Середня арифметична проста найбільш поширена в економіці.
Її обчислюють додаванням окремих величин і діленням суми на кількість
величин.
Розглянемо приклад:
Місячна заробітна плата шести робітників підприємства така – 5500 грн., 5700грн.,
5900 грн., 6000 грн., 6100 грн., 6300 грн.
Обчислюємо середню заробітну плату:
(5500+5700+5900+6000+6100+6300) : 6 = 5917 грн.
2.Середню арифметичну зважену застосовують тоді, коли різні варіанти величини повторюються неоднаково
Розглянемо приклад:
Заробітна плата працівників підприємства
У 20 працівників місячна зарплата складає – 5000 гривень,
У 30 працівників - 5100 гривень,
У 35 працівників – 5200 гривень,
У 10 працівників -5500 гривень,
У 5 працівників – 6000 гривень.
Середню заробітну плату можна визначити так:

(5500 х 20)+(5100 х 30)+(5200 х 35)+(5500 х 10)+(6000 х 5) = 5 300 грн.
__________________________________________________________
20+30+35+10+5
Домашнє завдання:
1. Підручник В. Бек Теорія статистики ст. 100-118.
2.Ознайомтеся з порядком обчислення середніх величин.