1-1О Економіка підприємства

13.03.2020р. Урок № 46

Тема : Вплив ціни на пропозицію продукції .

План уроку:

1.Економічна природа попиту та пропозиції.
2.Фактори ,що визначають попит та пропозицію.
3.Еластичність попиту і пропозиції, їхнє графічне вираження.

Завдання : Ознайомитись з навчальним матеріалом, скласти план-конспект.

Економіка підприємства/ Бойчук І.М.,Харів М.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В.,(Навчальний посібник)

Виконане завдання надіслати на електронну адресу :olgaperestuk2@gmail.com.

18.03.2020р. Урок № 47

Тема : Види доходу та його формування .

План уроку:
1.Сутність та поняття доходу.
2.Різновиди доходу.
3.Класифікація доходу.

Завдання : Ознайомитись з навчальним матеріалом, скласти план-конспект.

Економіка/ Мельничук В.Г.,Ковальчук Г.О.,Огнев»юк В.О.(Навчальний посібник)

Виконане завдання надіслати на електронну адресу :olgaperestuk2@gmail.com.

20.03.2020р. Урок № 48

Тема : Види прибутку та його формування.

План уроку:
1.Суть прибутку .
2.Класифікація видів прибутку.
3.Фактори, які впливають на формування прибутку.

Завдання : Ознайомитись з навчальним матеріалом, скласти план-конспект.

Економіка/ Мельничук В.Г.,Ковальчук Г.О.,Огнев»юк В.О.(Навчальний посібник)

Виконане завдання надіслати на електронну адресу :olgaperestuk2@gmail.com.